Fotograf Helsingborg Reklam - Fotograf Mikael Carlsson AB

RÄTT BILD GÖR MER ÄN HALVA JOBBET

Enligt Wikipedia är reklam “skapande och spridande av information som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter, värderingar eller handlingar, i första hand konsumtionsbeteende. Avsikten med reklam är ofta att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster med slutmålet att öka försäljningen av dessa, och därmed öka företagets inkomster.”

Med den långa erfarenhet vi hunnit samla på oss under våra drygt tio år som reklamfotograf har vi lärt oss den viktigaste uppgiften av dem alla – nämligen att lyssna in vad det är vår kund vill ha. Med oss vid rodret – eller snarare bakom kameran – garanterar vi att vi gör allt som står i vår makt för att leverera just det bildmaterial som Ni behöver för att lyckas maximalt med just Er kampanj. Vi utgår från Helsingborg men ibland tar oss jobbet till Perstorp, ibland Peking…

Genom åren har vi hjälpt företag med reklamfotografering med allt från uppdatering av personalfoton på hemsidor, produktfotograferingar i kataloger, presentationsmaterial till mässor och mycket mycket annat. Inget uppdrag har varit för stort och inget för litet. Därför jobbar vi för Er tills vi löst uppgiften och ni känner Er helt nöjda med det presenterade resultatet!

Vi följer de riktlinjer och normer som satts inom branchen av Svenska Fotografers Förbund (SvFF) och levererar material samt debiterar enligt deras gällande prislista för de uppdrag vi utför.